Fremtiden ligger i grønn teknologi og kjemi!
Fremtiden ligger i Automatisk matproduksjon!
Fremtiden ligger i Alger og bio produkter!
Fremtiden ligger i lokal algeproduksjon og bearbeiding!
14 000 liter bio etanol pr mål!
Finn din egen banner på gjør det selv, norge sin facebookside:

Vi anbefaler på det sterkeste at denne nettsiden leses på en PC skjerm! Men teksten er uansett god 🙂

FOR Å REDDE VERDEN, MÅ MAN TENKE NYTT!

GDS, Totenvika er en frivillig forening for personer fra nærområdet som ønsker å ha et høyavansert hobby og forsknings verksted, som bygger på åpen kilde prinsippet.

Det er her vi møtes for å ha det gøy og lære noe nytt!

Forskningen og utviklingen dreier seg rundt automatisering til nytte for lokalsamfunnet, ved hjelp av grønn teknologi og kjemi.
Målet er å høyne kompetansen til befolkningen ved å vise alt hva man kan få til selv, og derav motivere til læring og deling av kunnskap.

I DETTE LIGGER:

EGENPRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF:

Ved å benytte rasktvoksende alger, lager vi biodrivstoff og økologisk plast som brytes ned naturlig i naturen.
Med gratis energi til driften, samt automatisk produksjon av plast som benyttes til 3D printing, er målet å kunne gi bort gratis energi og byggematerialer til lokalsamfunnet!

3D PRINTERE:

Bruk av 3D-printere og robot armer for å lage alt man trenger til hus, hjem, hobby, velvære, osv.
Medlemmene får benytte produksjonsutstyret ved det lokale Gjør Det Selv verkstedet gratis.
Dagens 3D-printing teknologi gjør det mulig å lage høykvalitets deler og gjenstander i plast, jern, syrefast stål, aluminium, titan, kobber, sølv, gull, platina, osv.

Space-X benytter som kjent 3D-printere for å lage store deler til raketter i spesialstål.
Kvaliteten er høyere ved 3D printing, en ved vanlig smelting og støpning. Denne teknologien er det i dag mulig å få ned på et prisnivå som gjør at man kan ha en slik printer stående i lokalsamfunnet. Ved å gjør 3D printere for metal, plast, osv tilgjengelige for lokalsamfunnet, vil man kunne revolusjonere hvordan samfunnet fungerer!

CO2 FANGST MED ALGER

Alger tar til seg CO2 fra luften og man kan benytte algene. Om man så benytter algene for å lage byggematerialer i trygge plasttyper, kapsler man CO2 inn igjen. Dette betyr reversering av drivhuseffekten!

I stedet for at store foretak skal få fortsette å rasere verdens regnskoger, starter vi selv algeproduksjon og benytter dette til bioplast og bioenergi. Dette gjør det også uaktuelt for oljenæringen å fortsette oljeleting.
I stedet for politisk debatt og krangel, tar vi beslutningen selv!

Som veldedig foretak kan vi ha destillasjonsapparat for å lage biodrivstoff av alger, papir, papp, hageavfall, matavfall, sagflis, treverk, med mer. Dette bruker vi til å lage all energien som trengs til driften, samt at medlemmer får lov til å benytte utstyret.
Målet er at 100% av energien i lokalsamfunnet kommer fra egenprodusert bioenergi, laget av alger og fornybare resurser.
Medlemmene får også lage sin egen bioplast som de kan benytte til 3D-printing.

BIOPLASTENS MANGE MULIGHETER

Plast kan i dag gjøres magnetisk, strømførende, skuddsikker, osv.
Det betyr at det åpner for mange muligheter når det kombineres med 3D-printere.
Man kan i dag skrive ut en motor kun laget av plast.
Kretskort og mange av komponentene kan også skrives ut med en 3D-printer. 

Dette utnyttes ved et Gjør Det Selv verksted, slik at man slipper forurensning ved transport.
I stedet for å ha alt stående på lager, produseres ting etter behov. Dette fjerner kjøpepress og man slipper at overskuddslagre havner på søppelfyllinga. Har man laget noe selv, tenker man resirkulering når man produserer. 
Ved et Gjør Det Selv verksted er fokuset resirkulering enten det er hageavfall, matavfall, plast eller metall!

BIOGASS BANK:

Medlemmene skal få lagre egen-produsert biogass i felles tankanlegg. Dette er viktig, da grønn kjemi krever at man kombinerer forskjellige energi kilder, for å hindre forurensning fra produksjon. Eksempel er metan gass fra dyrehold.

LOKALE RÅVARER

Det er et mål i at alt skal være egenprodusert fra lokale råvarer og energi fra fornybare resurser.

I dette ligger det at minst mulig skal kjøpes inn av ferdig utstyr og at man hele tiden jobber med å utvikle utstyr og produkter som lages av råstoff fra lokalt avfall eller resurser fra lokalområdet, eller egenprodusert biomasse og grønn kjemi.

Derfor er det viktig at befolkningen lærer hvordan man kan lage aluminium, glass, sement, gips, silisium, med mer, av råstoff som leire. Faktumet er at når granitt og andre steiner har forvitret til å bli leire, har naturen gjort mye av den kjemiske jobben. Med grønn kjemi kan man få ut en rekke nyttige råvarer av noe så vanlig som leire. Grønn kjemi egner seg i småskala produksjon og kan brukes i små automatiske lokalanlegg.

HELAUTOMATISK LOKALPRODUKSJON

All produksjon foregår ved at datamaskinen blir matet med en CAD fil, slik at produksjonssystemet vet hva som skal gjøres, og så igangsetter produksjonen. Man venter så til alt er ferdig. Eller finner på noe annet artig å gjøre så lenge.

Formålet med dette er også politisk, da et selvforsynt samfunn ikke trenger politikere eller store statlige etater.
Vi vil heller ikke ha behov for store selskaper og mye stress.

Vi lar maskinene gjøre det der vi bor, så vi kan få samhold, fred og orden!

Når ting blir for stort, blir det bare styr, så vi minimere og lager heller et sterkt lokalt samhold! 
Ønsker man å starte en lokal hjørnesteinsbedrift, vil alt produksjonsutstyr kunne lages ved det lokale GDS Verkstedet.

Dette er hjørnesteinen for et samfunn som styrer etter frihandelsprinsippet og ønsker å ha høy levestandard for sine innbyggere!
Målet er jo å få samfunnet tilbake til frihandelssystemet som er kjennetegnet på et ekte demokrati.
I dag er det aristokratisk byråkrati hvor rettsstatene har blitt overtatt av politikere, jurister og lobbyvirksomheter som har styrt etter egne makt behov. Resultatet av dette kan man enklest se ved at befolkningen har blitt passiv og veldig mange tenker at det ikke nytter å endre systemet fordi det har blitt for komplekst. Man ser det også av at befolkningen er sliten av stresset i dagliglivet og at en stor del av befolkningen er slitene, havner på skråplan eller blir NAVère.

Å sørge for en gjeninnføring av frihandel og få ned stresset i dagliglivet for befolkningen, er derfor ekstremt viktig!
Med helautomatisk produksjon av energi, mat, byggematerialer, tekstiler, osv som kan gis gratis til lokalsamfunnet, vil man kunne snu opp ned på hele hverdagen til befolkningen!

VELDEDIG FORENING

GDS, Totenvika har ikke kommersiell drift som formål, men vil kunne selge produkter for å skaffe penger inn til videre forskning og utvikling, samt dekning av alt utstyr og kursing som trengs i den forbindelse. Alt overskudd går for å støtte andre GDS verksteder og eventuelt til støtte for utvikling av programvare til produksjon/design.

Verkstedet ønsker å holde åpent i fremtiden, for at foreninger og klubber i nærområdet slik som fotball- og håndballklubber, korps, dans og drama, eldre sentre, Rød Kors, med mer, fritt kan komme å lage utstyr de har behov for til sine aktiviteter og arrangementer. 

På lik linje vil verkstedet holde åpent for alle i nærområdet som ønsker å lage utstyr til u-hjelp.
Dette kan være utstyr for matproduksjon, eller tilsvarende utstyr som et GDS verksted har. 

POLITISK OPPRYDNING:

En stor fordel ved å være veldedig, er at man kan bruke alle patenter uten å betale lisens
Dette betyr at vi kan benytte patentregistrene og kopiere det utstyret som trengs til driften uten at noen kan si noe på dette, så lenge driften ikke er kommersiell. 

For alle som ønsker et godt lokalsamfunn, reversere  drivhuseffekten, fjerne kyniske politikere og jurister som handler uetisk, eller ønsker en full opprydning i offentlige etater, er dette en gavepakke for å få ryddet opp! 

Realiteten er at jo mer misnøye det er i befolkningen, jo mer har markedsmakten å tape på at det ikke ryddes opp i de politiske og juridiske kretser! Til syvende og sist er det jo markedsmakten med sin pengestøtte til partier, kombinert med lobbyister, og medias annonse potensiale som bestemmer i dagens samfunn. Snur befolkningen ryggen til systemet ved å produsere og gi ut alt det mest nødvendige gratis i sitt lokalområde, har folket tatt makten tilbake!

Det man må huske er jo at om markedsføringen stopper opp, blør media som taper annonse inntekter.
Dette viser tydelig at mediebransjen som skal være nøytral i et egentlig demokrati, har blitt en del av markedsmakten og ikke lenger er en nøytral part. Vi må derfor bare si ifra om at vi tar makten tilbake og at de bør stå på vår side!

Disse aktørene er ikke tjent med en regjering eller jusstand som undertrykker befolkningen eller lager misnøye, slik at befolkningen snur ryggen til systemet og gjør alt selv.

Men i dagens samfunn har de støttet kyniske politikere som har gjort slik de ønsker.
Vi tar bare makten tilbake og forklarer hvorfor de nå skal rydde opp og være på vår side! 

Av den grunn påpeker jeg at det ikke vil være ulovlig å produsere kopier av varemerke produkter til eget bruk, selv om det benyttes utstyr som er under patentbeskyttelse, for Gjør Det Selv verkstedets medlemmer. 

Videre gjentas det at man i et veldedig Gjør Det Selv verksted kan kopiere alt utstyr som finnes i verdens patentregistre uten å betale lisens. Vi må bare lage datafiler som gjør at maskinene kan produsere automatisk, så dele filene til andre GDS verksteder så alle har den samme muligheten for produksjon. 

Er du forbannet på noe i dagens samfunn, så start et GDS verksted!

MÅLET ER EN FREDELIGERE VERDEN!

Jeg håper at mange ser den unike muligheten som også ligger i dette og derfor blir med for å sette dette ut i live! 
Er vi selvforsynte har vi frihet dersom de andre rundt er selvforsynte med det de trenger.
Men det må være for alle på kloden, slik at ingen har makt, eller behov for makt.

Nøkkelen ligger i produksjon av biomasse til energi og til bruk i byggematerialer.

Dette kapsler inn CO2 og er viktig for å få redusert klimagassene og reversere drivhuseffekten.
Maten skal komme fra automatiske anlegg, som også sørger for at forurensningen blir minimal.
Energien og byggematerialer kommer fra landbasert alge produksjon og stopper raseringen av regnskoger og natur.
Landbaserte oppdrettsanlegg, sørger for å beskytte havets økosystemer.
Alt eier vi lokalt og jobber heller for å ha et godt og trygt lokalsamfunn!

Videre er all produksjon automatisert.
I stedet for å jobbe så mye, får man tid.

Tid til å utforske verden og livet!

Og derfor forsker vi og deler det vi finner.

HØYAVANSERT SAMFUNN

For snart er det nesten like enkelt å designe sitt eget og produsere det selv, som å dra på butikken. 
Og er mye mer artig og lærerikt!

Målet er et høy avansert minimalistisk samfunn som tar vare på resursene, samtidig med at vi har frihandel så man står fritt til å følge sine drømmer. Barnas vannpistol blir til akebrett om vinteren.
Har karbon skiene blitt for små, så kvernes de og man lager noe nytt av dem.

De som ønsker å prioritere kunst, hobby, dans, drama, etc gjør dette.
Mens de som ønsker å tjene penger for at andre har det enklere, kan gjøre det!

De som lever for matkunst, selger dette til de som nyter matkunst.
De som elsker å forske, forsker og deler det de finner med alle andre. 


Handel ligger i menneskets natur, vi må bare få oss sunn handel!


Dersom alle får mat, klær, hus og det som er mest nødvendig av et GDS verksted som produserer råvarene automatisk, åpner det for all slags ny kunst og kultur hvor det skapes sunne markeder.

Det blir en kombinasjon hvor man kan ha lite, selv om man egentlig har alt. 

Vi resirkulerer selv og benytter verden fornuftig!

Men for at folket skal ha makten, må alle få ta del i de oppfinnelsene, oppdagelsene eller designene dere alle gjør.
Det er derfor vi deler. Og fordi det er godt.

En stabil verden får vi når alle stiller likt og har det man trenger.

Vi lager fremtiden sammen!

Hilsen

Ingar Andresen
«Ufør»
Gjør Det Selv, Totenvika

Meld deg inn i Facebook gruppa Gjør Det Selv, Norge og bli med på å rydde opp!

_______________________________________________________________________

STØTT OSS!

Vi tar gjerne imot sponsorinntekter på VIPPS nr: 639948 (Gjør Det Selv, Totenvika)
Man kan også gi støttebidrag til konto: 1506.52.54082

Alt av støttebidrag vil benyttes for å starte opp, samt hjelpe andre med å komme i gang med sine Gjør Det Selv verksteder. Fordelen med dette er at vi kan gjør stor innkjøp av råvarer for produksjon av 3D-printere og alt som trengs til vekst og produksjonsanlegg, for så å fordele dette utover hele landet.

Dette vil kunne redusere kostnadene betraktelig og gjør det enklere å starte opp for andre!

Bedriftseiere som viser solidaritet og ønsker at kompetansen skal være i deres lokalområde og være deres venner, kan få logo på egen sponsorside! 🙂

 

Produksjonsteknikk:
Lag din egen 3D printer:
Lag din egen CNC-router:
Lag din egen drone motor:
Bruk PC`n for å sy klær:
Lær nyttig kjemi:
Lag din egen robot arm:
3D print med "NASA kvalitet" i metall som syrefast stål, titan, aluminium, sølv, gull, platina, kobber, etc!
3D print din egen karbon sykkel:
Eller finn noe annet du ønsker å lage på Grabcad.com:
Del med verden!