ET BUDSKAP OM HÅP!

Filosofi del 2

Som mange vet har jeg gått til krav om riksrett på grunn av grove brudd på menneskerettighetene mot min familie og meg, samt i en rekke saker fra norsk barnevern, NAV, med mer. Det er derfor naturlig at mange lurer på hvordan jeg endte opp med å lage et Gjør Det Selv verksted.

Slik det har seg, har jeg forsøkt å gjøre om alt det vonde jeg har opplevd i mitt liv til noe godt.
I dette arbeidet har jeg benyttet filosofi, psykologi, historie, religion, vitenskap, kunst, musikk og en rekke andre ting.
Alt dreier seg om filosofisk alkymi hvor man mentalt omdanner noe dårlig, til noe godt for å føle seg bedre!

I håp om både at andre forstår at jeg ikke har noen dårlige tanker bak dette, samt å lage en bedre verden, gir jeg her et innblikk i filosofien og tanke arbeidet som ligger bak. Skal vi få en bedre verden, er det viktig at alle begynner å reflekter over det som tas opp her.
Likevel er dette kun noen få biter og jeg håper at dere blir nysgjerrige på å finne ut mer.
Dette går på livets studium og streifer bare inn på noen få mysterier.
Skal dere få en stor forståelse av livet, må dere sørge for å få den ro og tid som kreves.
Dagens samfunn har mange hindre som gjør at det er vanskelig å få den tiden og de impulsene som kreves.
Dette er derfor ment for å vise at det er noe mer og at det er veldig lurt å gå i gang med å lage en bedre verden for oss alle!

Filosofenes sten
Ikke enkelt
Frykten lurer hele tiden!

De sier frykt ikke!
Likevel sier de alle at man ikke må jobbe energiene for høyt fordi det er farlig.
Filosofenes sten!

Litt om min filosofiske bakgrunn

Alt i en alder av 13 år, vet jeg at jeg satt og filosoferte over viktige og dype filosofiske emner.
Jeg har også jobbet som energiarbeider i snart 20 år i det stille og rolige for meg selv.
For meg startet energiarbeidet ved at jeg tok et Reiki healing kurs.
Jeg er et menneske og ønsker å leve et godt liv med de som står meg nært!
Resten av mitt liv vil jeg jobbe med energier, kombinert med at jeg utfolder meg i alt som samfunnet og livet kan by på!
Det jeg ønsker er å få en større forståelse av hvorfor vi lever, kombinert med å føle ren godhet og kjærlighet.
Jeg vet at vi er i en tid, hvor mye vil snus da jeg også har sett og opplevd ting som tilsier det!

Min tanke er at det er på tide at verden våkner opp og forstår at det er noe mer der ute som de må finne ut av!
Det er ikke uten grunn at det finnes mange religioner og fortellinger om ting som er overnaturlig.
Selv har jeg ingen religion, men tror på den guden som de fleste tror på.
Den guden som er ren kjærlighet og har skapt hele verden og er i alt.
På motsatt side av å ha en religion, anser jeg alle religioner for å være en del av det jeg må forstå for å finne veien helt frem til gud.
Derfor er det viktig for meg å studere alt og se etter hva som er rent godt, da det ofte dukker frem ting i en hver religion som kanskje ikke er helt godt, eller misforstått.

Det trenger heller ikke være snakk om misforståelse.

EVOLUSJON

Det man må huske på er evolusjon og innovasjon!

Helt fra tidenes morgen har evolusjon tatt mennesket videre og gjort oss i stand til å forstå og utvikle oss på mange områder.
Innovasjon har ført oss videre og satt oss i stand til å gjøre nye ting.
Hvorfor skal ikke da også religion ha en evolusjon hvor vi alle føres mot noe bedre i vår tro?

Når det gjelder energier, anser jeg de for å være livets kraft og er de samme uansett hvem som skildrer de i forbindelse med sin tro.
Forskjellen er hvordan livets kraft jobber i oss og hvordan dette påvirker kroppen og våre sanser og syner.

Forskjellen ligger i hva vi ønsker eller hva vi butter i, når vi jobber med de.
Det er viktig at alle forstår psykologien og psykiatrien og hvordan energiene påvirker personer, selv om disse personene ikke selv kjenner noen energier.

Jeg tenker at det er viktig at alle lærer å bruke energiene riktig og at denne veien er med ubetinget kjærlighet.
Jeg tenker at evolusjon også påvirker våre energier og at vi alle har muligheter som man ikke hadde for noen tusen år siden som mennesker.
Dette påvirker også en del personer med høy kraft og liten forståelse for energiene, i veldig dårlig retning og gjør at verden blir kaotisk.

VIKTIGHETEN AV PSYKOLOGI, FILOSOFI OG ALT ANNET SOM KAN GI OSS KUNNSKAP!

Det er når man forstår ting fullt ut, at man kan møte alle problemer med modne forsvarsmekanismer.
Da far man kraft uansett hva som skjer og man handler rett automatisk i en hver situasjon.
Dette er målet når man jobber med energier og psykologi for å bli et bedre menneske.

Men dette vil være umulig for personer som ikke har empatien som trengs!
Dette går på at det skapes illusjoner hos de med lav empati, og fører til at de ikke forstår og derfor handler galt eller helt irrasjonelt.
Energien de legger i det de gjør, fører til at handlingene ender opp med å fremstår som galskap for andre.
Dette fletter seg inn i psykologien og handler om aggresjon, egoisme, rasjonalisering, narsissisme, vrangforestillinger, osv.

Vi ser de handler feil og som oftest forstår de som handler feil dette selv også.
Mens andre ikke en gang er i stand til å se at de har handlet feil og fortsetter i «blinde».
Det er selvfølgelig mulig å få behandling for slike ting, men det krever ro og fred.

I henhold til min tro, ender disse opp på et mindre gunstig sted den dagen de dør.
Men hva som er rett og galt vet jeg ikke, da jeg er et menneske som lærer av alle som har gått før meg, samt forsøker å forstå mine egne følelser og forståelse av gud og alt som finnes.

Mitt råd til alle blir derfor å lære av historien, ved å studere den ved hjelp av psykologi.
Videre må man forsøke å finne ren kjærlighet i alt man gjør og alt man tenker.
Finne kjærligheten for livet, sine kjære, alle andre og i seg selv!

Som Aristoteles skrev må man utfolde seg i kunst, kultur, etikk og moral, erotikk, musikk, dans, forskning, filosofi (datidens psykologi) og alt som kan gi en større forståelse. Ved å få større forståelse, samt ha en god hverdag vil man få rettet opp alt av samfunnsproblemer.
Derfor er det utrolig viktig at alle får utfolde seg og har det godt her i livet.

Det er viktig å studere alle former for religion, da religionene gir oss forskjellige aspekter av livet på sin måte.
Men alt må studeres med forståelsen av psykologi og hva som er modne og primitive forsvarsmekanismer.

TVILLINGSJEL - REN KJÆRLIGHET OG HARMONI

I vår tidsalder snakkes det mye om sjelevenner og tvillingsjeler.
Min tanker har gått til at det er med tvillingsjelen man skal bruke energiene.
Men verden må komme i harmoni, så alle kan finne sin tvilling.
Jeg ønsker selv å få ro over alle familieforhold, slik at jeg selv kan søke etter min tvilling sjel.
Men jeg ønsker også dette for alle andre.

Det enklest for å finne ubetinget kjærlighet er jo når man er sammen med den man elsker over alt på jord!
Da kan man jobbe energiene høyt opp, fordi man har trygghet, nærhet og ren kjærlighet!
Og slik tenker jeg at mennesket kan slippes fri og leve i harmoni!

Jeg tenker at vi blir alle frie når vi har forstått alt, fordi vi er guds barn og har lært!

For å lære alt, kan man heller ikke ha frykt for kunnskap.
Som menneske er det viktig å forstå all type religion og mystikk.
Dette innebærer områder som tantra, kundalini, yoga, meditasjon, eksorsisme, spirituelle evner osv.
Har man frykt eller føle tabuer, vil man heller ikke være i stand til å filosofere i dybden.
Frykten er jo et tegn på at man mangler mestringsfølelse.
Har man en man stoler fult og helt på, er dette mye enklere å snakke om og så få forståelsen av.

Man må forstå etikk og moral og forstå modne og primitive forsvarsmekanismer, så man vet hva som er rett og galt.
Man må ha dybdeforståelse av verden og livet, samtidig med at man har egenkontrollen til å ikke selv begå feil.
Da har man heller ikke frykten for å studere noe som virker skummelt.
Men man må aldri kompensere med empati!
Man må forstå ting så dypt eller ha en høyere innsikt som gjør at man forstår problemene og feilene i dybden.

BETYDNINGEN AV ORD OG UTTRYKK

Et viktig punkt å reflektere over er bakgrunnen for ord og uttrykk.
Dette gjelder for alle områder av forståelse.

For alle som tenker at gud er ren kjærlighet, må man også vite at det ikke er læringsfrykt i ren kjærlighet.
Skal du finne gud må du også tørre å se de tingene du frykter, for å lære så du kan få større forståelse.

Kundalini er et ord man bør tenke over, da det fort gir feil forståelse.
Kundalini er egentlig livets kraft. Det er den feminine energien som gir liv.
At mange har tatt feil eller misforstått før, er jo grunnen til at vi fortsatt venter på en oppvåkning.
Målet er jo å finne den rette veien.
Om guds kraft er ubetinget kjærlighet, er det også hva som trengs for å finne den riktige vei.

Guds kraft er i ubetinget kjærlighet.
Dette er vel da nøkkelen for å mestre livets kraft. 
Med andre ord er det forståelsen og integrasjonen av energiene i sjelen, slik at gud kan finne oss verdige.
Man kan således si Yin og Yang og foreningen av disse.
Hva er vel ikke bedre enn å ha en tvillingsjel å dele dette med?

For å nå filosofenes sten, må man forstå alle aspekter av filosofenes sten slik Aristoteles var inne på men med sine ord, og som Herms med flere har vært inne på med skildringene om energier. Også i bibelen finner man disse skildringene og i flere versjoner samt dybder, men er kodet og må tydes ut fra en større forståelse, da man i dag har vanskelighet for å forstå den opprinnelige betydning.

Forstår man ikke livet fult ut og kan tilgi alt livet byr på, kan man heller ikke skape det.
I ubetinget kjærlighet finner man forståelsen.

Det er energiene i hver og en av oss som må renses og det gjør man med å øke forståelsen, ved å lære alt mulig man kan lære og så filosofere seg til forståelsen. Eventuelt med energier, men det gjør ofte veldig vondt, eller gjør deg gal om du ikke er ren nok for energiene du tar inn, og vett nok til å forstå hva du holder på med.

Carl Gustav Jung tok opp dette med kundalini og de mentale og fysiske problemene dette kunne gi, og satte sitt preg på dagens psykologi og psykiatri forståelse. Også for medisinsk forståelse, er det viktig å kunne om kundalini. Likevel er dette noe som er glemt i vesten og gjemt bort.

I Østen har man Chi som benevnelser på energi. Dette relateres til Yin og Yang og alt har egentlig med den samme energien å gjøre. Men forståelsen av dette er litt forskjellig. Noe som ikke er rart da det ikke har kommet med noen manual eller kommer tydelig frem på dagens medisinske utstyr og måle apparater. Samt at man har vært adskilt kulturelt og derfor har en annen bakgrunn/religion. Men likevel ser man også likheten med «ubetinget kjærlighet og livskraft» og «Yin og Yang», samt kundalini som består av «Ida og Pingala». Uavhengig av navn, må det være balanse i systemet for å ikke bli psykisk og fysisk ubalanse/sykdom. Samtlige har mannlige og feminine sider og deler de samme egenskapene i det store og hele. Jeg påpeker at i kristendommen snakker man om livets tre, kunnskapens tre og kunnskapen om godt og ondt som er forbudt for mennesket. I kunnskapens tre finner man ubetinget kjærlighet, det er djevelen i kunnskapen om godt og ondt som skal bort. I psykologien er dette traumer. Filosofenes sten er når man er kvitt alle traumer og Ida og Pingala / Yin og Yang / livets kraft og ubetinget kjærlighet, flyter slik som man ser i symbolet for medisin. Men for å klare det, må man ha kraften og den er farlig om man ikke er ren og forstår nok. Religionene er like med tanke på energier. Psykologi og dypere filosofi kan gi deg forståelsen og jeg presiserer at dette er en forkortning.

Å lære psykologi er viktig for alle da det er et redskap for å forstå når man selv handler rett og galt, samt skal kunne nærme seg forståelsen av energier man kanskje ikke selv kjenner. At man selv kan rette opp feil eller gi seg selv positive tanker når man løser noe riktig, er kjempeviktig for at man skal kunne bli et komplett menneske!

TILGIVELSE

Det alle bør reflektere over, er tilgivelse.

Slik jeg ser det, har gud skapt oss alle fordi han er i stand til å tilgi alt hva vi måtte finne på å gjøre med vår frie vilje.
For at menneskeheten skal våkne opp, er det viktig at alle forsøker å tilgi alle dårlige handlinger fra andre og seg selv.

Vi må la gud straffe, slik det også skal være i henhold til flere religioner, men sagt på forskjellige måter.

Det er dette skjærsilden og helvete er for for mange.
De dårlige egenskapene brennes bort fra sjelene, slik at man kan fødes på nytt.
Noe blir igjen som karma og er tingene de selv må lære å mestre, for selv å få evig liv.

Å snu det andre kinnet til og er hva vi må gjøre mot de som gjør oss galt.
Ved å tilgi, bærer vi ikke selv på problemene som andre har skapt med sine feil og mangler.

Men vi må aldri tie om urett!
Vi må kjempe for godhet, men med godhet!
Dette er også en del av livet og du kan ikke gå videre, om du ikke står opp for det gode!
Gud kan dette, så han lar oss selv lære.
Og i dette finner man en del av guds godhet, men som vi ikke er verdige til å gjøre selv.

Det sies at djevelen er i helvete.
Om verden endres, slik at alle kan vokse opp i frihet og med mat og alt som trengs for et godt liv, vil det ikke være noe behov for et helvete.
Dette går inn i min evolusjonsteori. Når alle guds barn har lært og forstått, så blir vi satt fri!
I bibelen står det jo at djevelen egentlig er guds venn. Han venter sikkert på å bli satt fri også.

Alle aspekter av filosofenes sten og hva som er egenskapene for livet, finner vi i menneskenes forhistorie, nåtidens og fremtidens kunnskap, kultur, musikk, forskning, kunst osv.

Lev i harmoni og finn veien på en god måte!
Vær med og filosofer for å få større forståelse selv, samt bidra med å løse livets mysterier!
Ikke la frykten i det dere finner skremme dere! Energiene kommer om dere jobber, men kunnskapen for å forstå og håndtere kreftene må man finne ved å oppleve livet i alle nyanser.

Snu alt med kjærlighet og forstå at det som viser noe skummelt eller er galt, er der for at dere selv skal forstå.
Bruk kjærlighetskraften dere bærer på og lager under veis, til å gå fremover mot det gode.
Vit at alt er mye enklere om dere klarer å tilgi i dybden og ikke bare tror ting er tilgitt fordi dere ikke bryr dere i like stor grad lenger.
Problemer lagres i kroppen og hindrer flyten av energiene. Dette gjelder for alle traumer og går under «body memory».

VIKTIGHETEN AV FILOSOFI OG EGEN FORSTÅELSE

Historien om Buddha viser oss noe veldig interessant slik jeg ser det fra et filosofisk perspektiv.

I et av spørsmålene han blir stilt ovenfor, blir han spurt om hva han ville gjort dersom han fikk en visjon hvor en morder drepte alle om bord på et skip ved å senke det. Den eneste måten for å rydde opp, var om han drepte morderen.

Buddhas resonnement var at han ville drept morderen for å beskytte morderen mot den dårlige karmaen, og han mente at dette således ville gi han bedre karma.

Min tanke går i den retningen at dersom det var en visjon han fikk som viste at den eneste måten var å drepe morderen, så var det for å teste Buddha.
Med bakgrunn i at alt er guds vilje og gudommelige plan som skjer på jorden som i himmelen, og at livet er hellig, vil jeg anta det var en test.
Om jeg hadde tatt et liv, ville jeg syndet og jeg ville tatt saken i egne hender.
Visjonen viste jo sikkert guds vilje slik jeg ser det. Å hindre dette, ville vært å gå imot guds vilje.

Å akseptere livet slik det er og ikke bryte løftene slik som å ikke ta en annens liv, vil stå høyere slik jeg ser det.
Jeg ville derfor bedt til gud om tilgivelse fordi jeg ikke kan gjøre noe for å hjelpe og bedt om å få en høyere forståelse, slik at jeg eventuelt kunne løst problemet på en annen måte. Hva som er meningen i å få en slik visjon samt spørsmål, vil være umulig å si for annet enn at det er for refleksjon og dypere forståelse. Guds veier er uransakelige.

Jeg velger riktignok å påpeke at det er mange spådommer, men kun få som virkelig har sett og således spådd rett.
Derfor bør man aldri frykte spådommer som varsler undergang.
Dette bygger på at dårlige ting i visjoner, kommer fra dårlige ting i den som spår.

Hva vil være vitsen med å skape en verden som skal gå under, uten at det kommer noe stort og godt ut av det for en gud?
Ganske dårlig plan spør du meg!

Min tanke er at Gud vet nøyaktig hva som trengs for å komme dit han skal og at alt er en del av den gudommelige plan og evolusjon for mennesket.
Jeg ville som sagt avstå fra å gjøre en handling jeg ser på som uakseptabel, da livet er hellig og ikke i min rett til å ta eller råde over.
Men likefult ville jeg fortsatt å jobbe for at verden blir et bedre sted å leve, ved å forsøke å vise andre hvordan man kan gjøre det.

MITT HÅP

Mitt håp er at alle starter å filosofere over rett og galt og at alle går sammen om å lage en bedre verden!

Forståelsen av psykologi viser oss hvem som er slem og hvem som er god, samt hvordan man kan rette opp så alle er gode og snille mot hverandre.
Har alle det de trenger, blir det en helt annen atmosfære. Dagens teknologi åpner for dette om den forvaltes riktig!
Teknologien kan også vise oss hvem som mangler empatien som trengs for å styre godt, samt ta seg av andre.
Om vi slåss mot frykten i oss selv og heller gjør de rette tingene for at ting skal bli bedre, vil også vår verden bli en helt annen!

Setter man ting i sammenheng med Yin og Yang, kan man si at ved å rette opp hele verdenssamfunnet og skape harmoni; så fjerner man ubalansen som hindrer harmonien mellom Yin og Yang.

Det man gjør er å sørge for at menneskeheten får fjernet elementet som hindrer oss fra balanse.
Som man vet er verken Yin eller Yang dårlig, på lik linje med sort og hvitt, salt og søtt osv.
Det er ubalansen som oppstår når ting ikke er i balanse som er problemet.
Den ubalansen må bort fra menneskets natur og verden!
Det gjøres med harmoni og ekte mellom menneskelig glede, og ikke slik verden med sitt kaos gjør i dag.

Med dagens forståelse av alle skadene som mennesket har påført naturen og seg selv ved sitt levesett, er det en stor plikt for alle å være med å rydde opp i skadene som er påført vår jord og oss selv.

Vi må alle bidra til å skape den oasen på jorden som trengs for å sørge for fred og harmoni.
Freden og harmonien menneske trenger for å finne den gyldne vei og den sanne gleden i hverandre!

Dette er ikke en enmanns jobb.
Alle som ønsker å gjøre det rette og leve i harmoni må delta!

Teknologien og kunnskapen vi har i dag, gjør at vi enkelt kan klare dette dersom også de store aktørene og politiske ledere blir med og gjør sin plikt for verden.

De må vise at de med sin ledelse og innovasjon, også forstår rett og galt og at de står for fred og frihet for alle!

Vi som forbrukere og velgere, må vise at vi gjør vår plikt ved å få frem de rette ledere som står for det gode.
Og vi må også snu ryggen til kyniske bedrifter som ikke bryr seg om verden eller de vanskeligstilte i verden!

Bli med og lag en bedre verden!

Start et Gjør Det Selv verksted, eller bidra slik du ser du selv kan bidra best!
Ta deg av de som står deg nært og støtt ditt lokalsamfunn, slik at dere får et godt fellesskap med harmoni, trygghet og glede!
La det vokse seg utover hele verden!

La oss lage Edens Hage og setter moder Gaia tilbake i sin prakt sammen!

Veien til gud er via hjertet og man må rense hjerte sjakra.
Trenger du høyere energi, så be gud om å få det beste attunementet.
Når du ber, så be gud om frelse deg fra det onde og å ta deg inn på den gyldne vei til det hellige riket.