Start eget GDS verksted!

Ved å ha et Gjør Det Selv verksted i ditt lokalområde vil man legge til rette for at miljøet ivaretas på en bedre måte, samtidig med at man stimulerer til en positiv fremgang!

I dag er vi i et tidlig stadium, da det aldri har blitt gjort noe tilsvarende som et helhetlig prosjekt. Likevel er det ingen tekniske utfordringer som setter en stopper for at man kan lykkes. All teknologien som trengs finnes og er forholdsvis enkel å mestre.

Den raskeste utviklingen vil vi ha om vi alle går sammen og samarbeider om å finne de beste løsningene innen hvert enkelt område som trengs til et høyavansert og selvforsynt lokalsamfunn. For å få i gang et eget miljø hvor vi kan diskutere og finne gode løsninger, har vi opprettet en Facebook gruppe hvor alle som ønsker er velkommen og kan delta.

Utover vil det også komme mer informasjon på disse sidene, som gir detaljert informasjon om hvordan man lager destillasjonsapparat og andre ting som trengs til driften. De som alt vet hvordan man setter en sats, kan alt gå i gang med å gjøre dette. Men husk å registrere GDS verkstedet før du starter å brenne alkoholen. Om GDS verkstedet ikke er på plass, vil det være ulovlig å destillere, samt besitte destillasjonsapparatet.

ANBEFALING FOR OPPSTART

Det kan være lurt å starte en egen FB gruppe, eventuelt søke etter en annen FB gruppe for ditt område. Man må ta høyde for at det nå kan bli populært å starte, så for at det ikke skal startes for mange i et lite område, kan det være lurt å registrere Facebook gruppe som følger dette oppsettet: GDS-postnummer.

Noen steder vil det helt sikkert være bra med flere Gjør Det Selv verksteder innen samme post nummer, men det kan være greit å organisere seg under samme FB gruppe.
Da har dere oversikt og kan hjelpe hverandre.

FB gruppen vil bare være et knutepunkt for området. Man kan jo alltids starte f.eks «Gjør Det Selv, TUV» , selv om man er med i FB gruppa «GDS 0984».