PROTOKOLL STIFTELSESMØTE

PROTOKOLL STIFTELSESMØTE
GJØR DET SELV, TOTENVIKA
DATO: 30.09-2020

Det ble den 30.09-2020, kl 15:00, avholdt stiftelsesmøte i forbindelse med stiftelsen av Gjør Det
Selv, Totenvika. Møte ble avholdt i Midtivegen 21, 2848 SKREIA.

Deltagere:

Til stede på møte var Ann-Kristin Andresen og Ingar Andresen.
100% av de inviterte til møte var til stede og det ekstra ordinære styremøtet ble erklært åpnet.
Ingar Andresen ble valgt som møteleder og referent.

1. Stiftelse av Gjør Det Selv, Totenvika.

Hovedsak for møtet var stiftelsen av Gjør Det Selv, Totenvika.
Alle de fremmøtte var enige om vedtektene og stemte for å starte foreningen.

Gjør Det Selv, Totenvika ble så erklært stiftet med 100% av stemmene.

2. Valg av styret.

Det ble fremmet forslag om at Ingar Andresen skulle være styreleder og at Ann-Kristin Andresen
skulle være styremedlem.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

3. Stifte Gjør Det Selv, Totenvika.

De fremmøtte erklærte så stiftelsen av Gjør Det Selv, Totenvika for godkjent og anerkjenner derav
stiftelsesdokumentet datert 28.09-2020 som vedtatt.

4. Fremtids plan.

Det ble i møtet avtalt at Ingar Andresen skal ordne det formelle rundt stiftelsen av Gjør Det Selv,
Totenvika. Han vil også sette igang med å skaffe tilveie alt nødvendig utstyr, nettside og andre
formaliteter, for å komme igang og åpne verkstedet.

5. Styremøte.

Det ble avtalt at neste styremøte holdes i løpet av desember 2020.
Styreleder vil innkalle til møtet når nærmere dato er avklart.

6. Heving av møtet.

Det ekstra ordinære styremøtet ble så erklært hevet.

Signatur:

Ingar Andresen:______________
Styreleder

Ann-Kristin Andresen:____________
Styremedlem

Dato:____ Sted:________

Gjør Det Selv!

Her er protokoll fra stiftelsesmøtet slik det ble levert til Brreg i forbindelse med registrering av foreningen.

Andre som ønsker å starte et GDS verksted kan modifisere slik de måtte ønske og benytte til egen registrering.

Last ned som PDF: