STIFTELSESDOKUMENT

STIFTELSESDOKUMENT
GJØR DET SELV, TOTENVIKA
DATO: 30.09-2020


Det ble den 30.09-2020, avholdt stiftelsesmøte i forbindelse med stiftelsen av Gjør Det Selv, Totenvika. Møte ble holdt ved foreningens midlertidige lokale i Midtivegen 21, 2848 Skreia.


Til stede i møte var Ann-Kristin Andresen og Ingar Andresen. Møte hadde oppstart kl 15.00 og møtet ble erklært åpnet med alle inviterte til stede. Ingar Andresen ble valgt som møteleder og referent.


Saker:


1. Godkjenne foreningens vedtekter.

Vedtektene ble godkjent med 100% av stemmene.


2. Valg av styre.

Det var fremmet et forslag om at Ingar Andresen skulle være styreleder og Ann-Kristin Andresen skulle være styremedlem.
Forslaget ble godkjent med 100% av stemmene.


3. Stifte Gjør Det Selv, Totenvika.

De fremmøtte godkjente stiftelsen av Gjør Det Selv, Totenvika og Gjør Det Selv, Totenvika ble erklært stiftet.


Signatur, Ingar Andresen:______________________

Styreleder


Signatur, Ann-Kristin Andresen:_____________________

Styremedlem


Dato: 30.09-2020

Sted: SKREIA

Gjør Det Selv!

Her er stiftelsesdokumentet slik det ble levert til Brreg i forbindelse med registrering av foreningen.

Andre som ønsker å starte et GDS verksted kan modifisere slik de måtte ønske og benytte til egen registrering.

Last ned som PDF: