Byggematerialer

PLA regnes som en miljøvennlig plast både under produksjon, bearbeiding og bruk.

Den har en ulempe med at den kan føre til microplast i havet, med kan benyttes som byggemateriale om den kapsles inn. Det jobbes med teknikker for å tette overflaten slik at den ikke brytes ned, samtidig med at det ikke forandrer kjemien.

Men det vil også være mulig å beskytte en bygningsfasade eller annen installasjon ved å ha trepanel eller annet som beskytter et reisverk laget av PLA.

En stor fordel ved å benytte alger for PLA produksjon, er at man effektivt reverserer drivhuseffekten.
Dette da CO2 og annen forurensning fra olje og gass industrien, blir tilbakeført til biomasse. Olje og kull har jo nettopp kommet fra f.eks alger som har blitt kapslet inn for millioner av år siden.
Når man går inn for å produsere alger i egne tanker hvor man sprøyter inn næringsstoffer som CO2, er veksten eksplosjonspreget. Man kan derfor produsere alger i høyt tempo og drivhuseffekten reverseres!

De fleste av oss synes jo at Lego kan være artig å leke med. 

Hvorfor ikke lage de større og mer funksjonelle?

Selv er jeg en stor fan av Ivan Miranda! 🙂

Utviklingsprosjekt

Det viktigste man kan gjøre for å sørge for verdensfred, samt få en rask slutt på forurensning og avskoging, er å lage et billig bio system som kan reprodusere seg selv.

Konseptet er et anlegg som består av:

1: Vekstanlegg for alger

2: Destillasjonsanlegg for bio-etanol

3: Bio-etanol drevet strøm aggregat som tilbakefører CO2 til algeproduksjonen

4: Fermentering og produksjonsanlegg for å lage PLA, PHA og annen miljøvennlig plast av alger

5: 3D printere og annet utstyr for å utvide kapasiteten, ved bruk av lokale resurser man finner over hele verden.

Anlegget skal være lavkost og benytter rimelige Arduino kort for automatisk drift.

Systemet skal være åpen kilde, slik at alle kan lage det selv med minimale kostnader.
Videre sørger en sentral ledelse for at det hele tiden er den beste teknikken som benyttes over hele verden.
Dette gjøres enkelt ved at alle som er med i Gjør Det Selv prosjektet, deler sine oppdagelser og design.
Dette gjør at man hele tiden kan oppgradere og gjøre den beste teknologien tilgjengelig for nedlastning.
Alle i hele verden får da tilgang slik at deres liv blir bedre, samtidig med at alle også gir sine innspill og forbedringer tilbake.

Dette gir en verden i harmoni!

Målet er derfor å sette i sammen et småskala anlegg med en prisklasse som er overkommelig.
Samt gjøre anlegget automatisk i størst mulig grad.

Da anlegget benytter lokal og global forurensning som energikilde og byggematerialer, er det en fordel for alle at det finnes slike anlegg fordelt utover hele vår planet. Det er derfor om å gjøre å produsere mest og gi det ut til alle andre rundt, så de kan Gjøre Det Selv også! 

Når systemet starter opp, vil driften sørge for at produksjonen øker ettersom systemet utvider produksjonskapasiteten på stedet. I takt med at systemet utvikles, økes type materialer som anlegge kan produsere og bearbeide. 

Vi snakker om en fremtid hvor roboter, 3D-printere, etc, jobber for oss alles beste!

GDS TOTENVIKA BANER VEI

GDS Totenvika starter opp arbeidet med å lage et slikt system og har dette som hovedmål for driften!

Det jobbes derfor aktivt med å få på plass alt som trengs til et slikt system.
Tanken er at dette er ryggraden til alle Gjør Det Selv verksteder som startes.

Vi må jo ha gratis energi og bioplast, slik at vi kan tilby gratis energi og byggematerialer til lokalsamfunnet!

For å kunne klare dette, er vi helt avhengig av at andre blir med og støtter enten det er økonomisk eller bistand i form av kunnskap og praktisk arbeide!

Det er ønske om at man får alt samlet i en felles database og møteplass, hvor alle som bidrar kan kommunisere og utveksle erfaringer og ideer. Denne IT-plattformen skal romme alle FreeCAD filer som produseres av norske og utenlandske Gjør Det Selv verksteder, som tar del i prosjektet.

Til drift av dette ønsker vi å komme i kontakt med personer som har god IT kunnskap og har lyst til å bistå med drift av en slik IT-plattform.

Dersom vi får i stand et fungerende system og sitter igjen med bistandspenger, vil vi sørge for stor innkjøp av komponentene som trengs, og så distribuere dette rundt til andre GDS verksteder.

Vi vil også kunne gi bistand til GDS verksteder som også holder på med det samme formålet!
Vi imøteser all bistand!

Med vennlig hilsen

Ingar Andresen
Gjør Det Selv, Totenvika

Gjør Det Selv!
Algeproduksjon:
Fermentering:
PLA produksjon:
Vi søker sponsorer! Har din bedrift lyst til å stå på vår sponsorside?
La oss gjøre stor innkjøp sammen!
Del med verden!